Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hoewel wij ons best doen om de website continu beschikbaar te houden, kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele technische storingen of onderbrekingen van de website.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links impliceert niet dat wij de inhoud van de gelinkte websites onderschrijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van websites van derden.

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Raadpleeg altijd een deskundige voor specifiek advies met betrekking tot uw situatie.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, video’s en logo’s, berusten bij ons of bij de desbetreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Seventy-Seven
Markt 77
4331 LL Middelburg
Nederland

mail@seventy-seven.nl
0118 612 206

© Café Seventy-Seven