Privacybeleid

Welkom bij ons privacybeleid voor onze website seventy-seven.nl. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we verzamelen en de cookies die we gebruiken. We voldoen aan de eisen van de privacywetgeving bij de verwerking en beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens.

Doelen van gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Toegang verlenen tot de website seventy-seven.nl.
  2. Gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.
  3. Aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening.
  4. Contact met u opnemen indien u hierom heeft verzocht.
  5. Beheren van cliëntenrelaties en communiceren over onze diensten, producten en soortgelijke diensten en producten die u afneemt.
  6. Uitvoeren van marketingactiviteiten voor onze dienstverlening.

We zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij delen de door u verstrekte persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken, het gebruik van de website te analyseren, interactie met social media mogelijk te maken en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Uw voorafgaande toestemming is vereist voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies. Technische of functionele cookies worden gebruikt om bepaalde delen van de website goed te laten werken en uw gebruikersvoorkeuren te behouden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de privacyverklaringen van derden, verwijzen we u naar de desbetreffende documenten.

Google
Meta


In- en uitschakelen van cookies

U kunt in uw browser instellen of cookies worden geaccepteerd of niet. Let op dat veel websites mogelijk niet optimaal functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Cookies hebben vaak een houdbaarheidsdatum. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Websites van derden

Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees de privacyverklaringen van deze websites voordat u er gebruik van maakt.

Inzage, correctie en bezwaar

Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u een verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens om een dergelijk verzoek in te dienen.

Aanpassingen privacy- en cookiebeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van ons privacy- en cookiebeleid nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Seventy-Seven
Markt 77
4331 LL Middelburg
Nederland

mail@seventy-seven.nl
0118 612 206

© Café Seventy-Seven